Tijdelijk kan het bij ons

Je scandinavische nieuwbouwwoning kopen aan 6% BTW? Lees er hier alles over.

ALGEMENE REGELS

Eind december 2020 werd in de Kamer de programmawet goedgekeurd waarin onder andere groen licht werd gegeven om het verlaagd BTW – tarief van 6 % voor de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van één of meerdere woningen op hetzelfde kadastraal perceel, dat al gold in 32 steden, tijdelijk uit te breiden naar het volledige Belgische grondgebied. Een belangrijk verschil met het geldende 6 % btw-tarief voor afbraak en heropbouw, is dat bij het nieuwe btw-regime ook de levering door bouwpromotoren in aanmerking komt. Kwestie van de bouwsector te ondersteunen n.a.v. de Corona-pandemie. Naast de woning zal ook – indien aan alle voorwaarden voldaan is – de bijhorende bouwgrond aan het gunsttarief van 6 % BTW kunnen aangekocht worden. Dit betekent dat er tijdelijk een besparing van 15 % mogelijk is op de aankoop van een nieuwbouwwoning, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Hieronder sommen we voor jullie kort de voorwaarden op die dienen voldaan te zijn om te kunnen genieten van dit gunsttarief:

  • Afbraak en heropbouw: er moet sprake zijn van een afbraak van een gebouw, gevolgd door de heropbouw van een woning door een bouwheer – natuurlijke persoon of door een belastingplichtige die een woning met eventueel bijhorend terrein levert, dit is dus ook een bouwpromotor.
  • De heropgebouwde woning dient als enige en hoofdzakelijk enige woning van de koper. Deze moet er dan ook “zonder uitstel” zijn domicilie nemen en gedurende 5 jaar van plan zijn om er te blijven wonen.
  • Het moet gaan om een “bescheiden woning”. De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 m².
  • Tijdelijke regeling. Het nieuwe regime betreft een tijdelijke regeling die zal gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022, hetgeen betekent dat de aankoop dient te gebeuren ten laatste op 31 december 2022.

OOK VOOR JOU

Koop je je eerste woning of appartement? Dan kom je in aanmerking voor deze verlaagde BTW op de bouwwaarde én het bijhorend terrein. Ideaal voor de startende gezinnen, maar ook voor mensen die al eigenaar zijn van een woning en toe zijn aan een nieuw optrekje, is dit heel interessant. Je kan met een gerust geweten een nieuwbouw kopen en genieten van de verlaagde BTW, terwijl je nog in je oude woning of appartement woont. Dat laatste moet pas verkocht zijn op 31 december volgend op het jaar van de verhuis naar je nieuwe Scandinavische thuis.

PROFITEER ERVAN MET RENOVERA PROJECTONTWIKKELING, NU DOEN!!

December 2022 is kort dag en een nieuwbouwproject neemt tijd in beslag. Gelukkig hebben we bij Renovera een aantal projecten in aanbieding of in ontwikkeling waarvoor deze verlaagde BTW – formule geldt. Ontdek volgende woningen die in aanmerking komen voor dit gunsttarief en bespaar zomaar eventjes € 50.000 bij de aankoop van je nieuwe woning, volledig gebouwd naar onze normen met de beste afwerkingsmaterialen.

Wij hebben woningen ter beschikking in :

 

WEES ER SNEL BIJ EN CONTACTEER ONS!!